Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 5/1967

Battěk R.:
Společné rokování polských a československých sociologů [625]

R., Battěk. 1967. „Společné rokování polských a československých sociologů.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3 (5): 625-626

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz