Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 5/1967

Řehák M.:
P. F. Lazarsfeld, N. W. Henry (Eds.), Readings in Mathematical Sciences [603]

M., Řehák. 1967. „P. F. Lazarsfeld, N. W. Henry (Eds.), Readings in Mathematical Sciences.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3 (5): 603-604

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz