Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 5/1967

Maňák J.:
Problematika odměňování české inteligence v letech 1945-1948 (Příspěvek k objasnění počátků nivelizace) [529]

J., Maňák. 1967. „Problematika odměňování české inteligence v letech 1945-1948 (Příspěvek k objasnění počátků nivelizace).“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3 (5): 529-540

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz