Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 5/1967

Brenner V. - Hrouda M.:
Věda a vysokoškolské vzdělání v prestiži povolání [541]

M., Brenner V. - Hrouda. 1967. „Věda a vysokoškolské vzdělání v prestiži povolání.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3 (5): 541-550

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz