Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3/2007

Jiří Večerník :
Sandrine Cazes – Alena Nešporová: Flexicurity: A Relevant Approach in Central and Eastern Europe [662]

Večerník, Jiří. 2007. „Sandrine Cazes – Alena Nešporová: Flexicurity: A Relevant Approach in Central and Eastern Europe .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 43 (3): 662

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz