Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3/2007

Stein Ringen:
Paul Starr: Freedom’s Power: The True Force of Liberalism [656]

Ringen, Stein. 2007. „Paul Starr: Freedom’s Power: The True Force of Liberalism.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 43 (3): 656-657

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz