Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3/2007

Michael Fuchs, Christine Lietz:
Effects of Changes in Tax/Benefit Policies in Austria 2003–2005 [611]

Fuchs, Michael, Christine Lietz. 2007. „Effects of Changes in Tax/Benefit Policies in Austria 2003–2005.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 43 (3): 611-636

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz