Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 4/1967

Sarapata A., etc.:
Socjologiczne problemy przedsiebiolstwa [521]

A., Sarapata, etc.. 1967. „Socjologiczne problemy przedsiebiolstwa.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3 (4): 521

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz