Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 4/1967

Lipscher L.:
K vývinu politickej správy na Slovensku v rokoch 1918-1938 [519]

L., Lipscher. 1967. „K vývinu politickej správy na Slovensku v rokoch 1918-1938.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3 (4): 519-519

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz