Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 4/1967

Dexter L. - White D. M.:
People, Society and Mass Cornmunicatíon [518]

M., Dexter L. - White D.. 1967. „People, Society and Mass Cornmunicatíon.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3 (4): 518-518

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz