Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 4/1967

Boudon R.:
L'analyse mathematique des faits sociaux [518]

R., Boudon. 1967. „L'analyse mathematique des faits sociaux.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3 (4): 518-518

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz