Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 4/1967

Turek M.:
O kvalitě vztahu ve stavebních družstvech [505]

M., Turek. 1967. „O kvalitě vztahu ve stavebních družstvech.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3 (4): 505-506

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz