Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 4/1967

Patočka J. - Strmiska Z.:
Hodnocení ediční činnosti v rámci Vědeckého kolegia filosofie a sociologie CSAV za rok 1966 [507]

Z., Patočka J. - Strmiska. 1967. „Hodnocení ediční činnosti v rámci Vědeckého kolegia filosofie a sociologie CSAV za rok 1966.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3 (4): 507-509

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz