Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 4/1967

Obrdlíková J.:
Dějiny české a slovenské sociologie [502]

J., Obrdlíková. 1967. „Dějiny české a slovenské sociologie.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3 (4): 502-502

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz