Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 4/1967

Záhora O.:
Nově a podnětně o vztazích sociologie a historiografie [470]

O., Záhora. 1967. „Nově a podnětně o vztazích sociologie a historiografie.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3 (4): 470-474

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz