Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 4/1967

Král J.:
Sorokin o Gurvitchovi [500]

J., Král. 1967. „Sorokin o Gurvitchovi.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3 (4): 500-501

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz