Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 4/1967

Glazar R.:
Sociologie města a bydlení [492]

R., Glazar. 1967. „Sociologie města a bydlení.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3 (4): 492-493

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz