Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 4/1967

Baumann B.:
Pozoruhodný polský příspěvek k sociologii filmu [490]

B., Baumann. 1967. „Pozoruhodný polský příspěvek k sociologii filmu.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3 (4): 490-491

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz