Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 4/1967

Prochovník Š.:
Ještě k otázce stabilizace hornických brigádníků na Ostravsku [464]

Š., Prochovník. 1967. „Ještě k otázce stabilizace hornických brigádníků na Ostravsku.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3 (4): 464-464

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz