Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 4/1967

Machonin P.:
Studie o rozvoji československé sociologie do roku 1980 [389]

P., Machonin. 1967. „Studie o rozvoji československé sociologie do roku 1980.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3 (4): 389-397

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz