Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 4/1967

Adorno T. W.:
Teze k sociologii umění [421]

W., Adorno T.. 1967. „Teze k sociologii umění.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3 (4): 421-424

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz