Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 3/1997

Rychtařík K.:
Volný čas nemá společenský aspekt? (K článku J. Dumazedíera: Volný čas, Sociologický časopis 3/1966) [380]

K., Rychtařík. 1997. „Volný čas nemá společenský aspekt? (K článku J. Dumazedíera: Volný čas, Sociologický časopis 3/1966).“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3 (3): 380

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz