Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 3/1997

Markiewicz W.:
Spoleczeňstwo i socjologia w Niemieckej republice federalnej [378]

W., Markiewicz. 1997. „Spoleczeňstwo i socjologia w Niemieckej republice federalnej.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3 (3): 378-378

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz