Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 3/1997

Harvey J. - Bather L.:
The British Constitution [377]

L., Harvey J. - Bather. 1997. „The British Constitution.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3 (3): 377-377

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz