Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 3/1997

Tauber J.:
Třikrát za sociologii venkova v roce 1961 [363]

J., Tauber. 1997. „Třikrát za sociologii venkova v roce 1961.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3 (3): 363-368

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz