Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 3/1997

Machonin P.:
I. celostátní porada čs. sociologu ve Špindlerově Mlýně [347]

P., Machonin. 1997. „I. celostátní porada čs. sociologu ve Špindlerově Mlýně.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3 (3): 347-352

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz