Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 3/1997

Leschnitzky V.:
K začiatkom priemyselnej sociológie [362]

V., Leschnitzky. 1997. „K začiatkom priemyselnej sociológie.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3 (3): 362-362

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz