Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 3/1997

Illner M. - Řehák J.:
Na závěr metodologického semináře [357]

J., Illner M. - Řehák. 1997. „Na závěr metodologického semináře.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3 (3): 357-361

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz