Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 3/1997

Gabalová A. - Friedová L.:
Z činnosti Čs. sociologické společnosti [369]

L., Gabalová A. - Friedová. 1997. „Z činnosti Čs. sociologické společnosti.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3 (3): 369-370

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz