Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 3/1997

Šťastná Z. - Slejška D.:
Sovětský sborník o sociologii práce [332]

D., Šťastná Z. - Slejška. 1997. „Sovětský sborník o sociologii práce.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3 (3): 332-334

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz