Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 3/1997

Šiklová J.:
Schmidtchen, Die berragte Nation - über den Einfluss der Meinungsforschung auf die Politik [337]

J., Šiklová. 1997. „Schmidtchen, Die berragte Nation - über den Einfluss der Meinungsforschung auf die Politik.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3 (3): 337-337

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz