Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 3/1997

Řehák M.:
G. J. Kemeny - J. L. Snell, Mathematical Models in the Social Science\' [326]

M., Řehák. 1997. „G. J. Kemeny - J. L. Snell, Mathematical Models in the Social Science\.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3 (3): 326-326

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz