Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 3/1997

Maršálková M.:
Alphons Silbermann, Vom Wohnen der Deutschen [340]

M., Maršálková. 1997. „Alphons Silbermann, Vom Wohnen der Deutschen.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3 (3): 340-346

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz