Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 3/1997

Šilhánová L.:
Průzkum čtenářských zájmů mládeže [285]

L., Šilhánová. 1997. „Průzkum čtenářských zájmů mládeže.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3 (3): 285-303

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz