Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 3/1997

Klofáč J. - Tlustý V.:
Poznámky ke vztahu politické vědy a sociologie politiky [245]

V., Klofáč J. - Tlustý. 1997. „Poznámky ke vztahu politické vědy a sociologie politiky.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3 (3): 245-256

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz