Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 3/1997

Dubská I.:
Kdo je žena? (Simone de Beauvoir: Druhé pohlaví) [307]

I., Dubská. 1997. „Kdo je žena? (Simone de Beauvoir: Druhé pohlaví).“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3 (3): 307-315

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz