Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 2/1967

Lalumiere P. - Demichel A.:
Les régimes parlementaires européens [232]

A., Lalumiere P. - Demichel. 1967. „Les régimes parlementaires européens.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3 (2): 232-232

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz