Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 2/1967

Machonin P. - Strmiska Z.:
VI. světový sociologický kongres v Evianu [201]

Z., Machonin P. - Strmiska. 1967. „VI. světový sociologický kongres v Evianu.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3 (2): 201-212

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz