Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 2/1967

Řehák M.:
W. Strzelewicz, Vorunteil als Bildungsbarriere in der industriellen Gesellschaft [193]

M., Řehák. 1967. „W. Strzelewicz, Vorunteil als Bildungsbarriere in der industriellen Gesellschaft.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3 (2): 193-194

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz