Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 2/1967

Král J.:
Traité de sociologie (red. G. Gurvitch) [182]

J., Král. 1967. „Traité de sociologie (red. G. Gurvitch).“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3 (2): 182-189

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz