Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 2/1967

Vidlák M.:
Příklad matematického modelování v sociologii a v sociální péči [174]

M., Vidlák. 1967. „Příklad matematického modelování v sociologii a v sociální péči.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3 (2): 174-181

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz