Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 2/1967

Katriak M.:
K problematike prípravnej fázy sociologického výskumu [154]

M., Katriak. 1967. „K problematike prípravnej fázy sociologického výskumu.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3 (2): 154-163

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz