Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 2/1967

Fázik A.:
O niektorých metodologických skúsenostiach jedného konkrétneho výskumu (O problematike postojov obyvatelstva k sociologickému výskumu) [164]

A., Fázik. 1967. „O niektorých metodologických skúsenostiach jedného konkrétneho výskumu (O problematike postojov obyvatelstva k sociologickému výskumu).“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3 (2): 164-173

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz