Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 2/1967

Kohout J.:
Sociologie a marketing [128]

J., Kohout. 1967. „Sociologie a marketing.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3 (2): 128-136

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz