Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 2/1967

Fibich J.:
K disfunkcionálnímu pojetí zdrojů a modelů byrokracie a byrokratismu za kapitalismu [117]

J., Fibich. 1967. „K disfunkcionálnímu pojetí zdrojů a modelů byrokracie a byrokratismu za kapitalismu.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3 (2): 117-127

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz