Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 6/1966

Valentinova N. G.:
Vlijanije kollektiva na povyšenije intěresa k trudu [855]

G., Valentinova N.. 1966. „Vlijanije kollektiva na povyšenije intěresa k trudu.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2 (6): 855-855

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz