Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 6/1966

Ambrož J.:
Pracovní aktivita starších věkových skupin obyvatelstva [855]

J., Ambrož. 1966. „Pracovní aktivita starších věkových skupin obyvatelstva.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2 (6): 855-855

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz