Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 6/1966

Pospíšil B.:
Ověřování přesnosti panelových záznamů [803]

B., Pospíšil. 1966. „Ověřování přesnosti panelových záznamů.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2 (6): 803-806

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz