Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 6/1966

Sokolowska M.:
Lékařská sociologie [784]

M., Sokolowska. 1966. „Lékařská sociologie.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2 (6): 784-791

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz