Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 6/1966

Rybáčková V.:
Četba učňovské mládeže (Výzkum z r.1947 a 1966) [769]

V., Rybáčková. 1966. „Četba učňovské mládeže (Výzkum z r.1947 a 1966).“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2 (6): 769-783

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz